Browsing by Author "(Ass.Per.)f galannikoo guddaadha"

Browsing by Author "(Ass.Per.)f galannikoo guddaadha"

Sort by: Order: Results:

  • Insarmuu Waaqjiraa Ada; Dr.Jeeylaan Amaaniifi; (Ass.Per.)f galannikoo guddaadha (Haramaya University, 2021-12)
    Qorannoon kun mata duree qaaccessa sirba arrabsoo gaa‟elaa”jedhu irratti kan gaggeeffame yoo ta‟u, bakki itti gaggeeffame immoo Oromoo Maccaa Aanaa Horrootti.Sirbi arrabsoo gaa‟elaa safuu hawaasaa, amala gadhee ...

Search HU-IR System

Browse

My Account